Vaak gestelde vragen (FAQ)

Over geboortedoula

Wat is een doula?

Een doula is een persoon (vaak een vrouw) die jou bijstaat tijdens de zwangerschap en in het geboorteproces. Zij is daarvoor getraind en heeft veel kennis van de natuurlijke geboorte en manieren om eventuele pijnbeleving te verminderen en comfort  te verhogen. De doula is er in eerste instantie voor zwangere/barende vrouw maar begeleid ook de partner. De aanstaande moeder/ouders kunnen een doula inhuren om hen te begeleiden in de reis naar het ouderschap.

Wat doet een doula?

Een doula geeft continue en onvoorwaardelijke begeleiding tijdens het geboorteproces aan de barende vrouw. Waar een verloskundige vaak even komt maar ook weer een tijdje weg gaat, daar blijft de doula bij jou. Ook tijdens de zwangerschap kan zij de aanstaande ouders al ondersteunen door hun veel kennis te geven over het natuurlijke geboorteproces, het aanleren van ademhalingstechnieken, het doen van ontspanningsoefeningen of bespreken van natuurlijke manieren van pijnbestrijding. Denk daarbij aan het toepassen van massage, tegendruk, acupressuur, Spinning Babies technieken, het gebruik van de Rebozo doek en het toepassen van essentiële oliën.

Voor wie is een doula geschikt?

Een doula is in principe geschikt voor iedere zwangere vrouw. Er zijn geen speciale voorwaarden of omstandigheden waar je aan moet voldoen. Het is vooral belangrijk dat het klikt tussen de zwangere, haar eventuele partner en de doula. De doula gaat immers begeleiden bij een van de belangrijkste dagen in haar leven en de vrouw gaat zich letterlijk bloot geven. De doula is in sommige gevallen wel van extra toegevoegde waarde, bijvoorbeeld als: de zwangere een eerdere onprettige geboorte-ervaring heeft, de zwangere angstig is voor de aanstaande geboorte, er geen partner of geschikte geboortepartner beschikbaar is, als de zwangere voor de eerste keer thuis gaat bevallen en de vorige keer in het ziekenhuis, als er een medische indicatie is waardoor de geboorte in het ziekenhuis gaat plaatsvinden onder begeleiding van het zorgpersoneel aldaar, als er een inleiding gepland staat, als de zwangere en/of partner de Nederlandse taal niet goed spreken of afkomstig zijn uit een andere cultuur, als er lichamelijke/psyschische belemmeringen zijn, of als de bevalling extra bijzonder is bijvoorbeeld bij een tweelinggeboorte of geboorte na eerdere miskraam.

Los van bovengenoemde voorbeelden is de doula ook geschikt voor hen die zich volledig gesteund willen voelen en in hun kracht gezet willen worden tijdens het geboorteproces. De doula zorgt ervoor dat de barende vrouw optimaal kan functioneren en dat haar wensen, grenzen en behoeftes geuit en gerespecteerd worden.

Is de doula in plaats van de partner?

Nee, de doula is in principe niet in plaats van de partner. Als er een partner is, dan brengt de doula de barende vrouw en de partner juist dichter bij elkaar en ontlast de doula de partner zodat ze samen optimaal kunnen functioneren en toegewijd kunnen zijn aan het geboorteproces. Als er helemaal geen partner of geboortepartner is, of als deze niet aanwezig kan zijn, dan kan de doula wel van extra toegevoegde waarde zijn door een gedeelte van diens taken op zich te nemen. Een doula is er dus zowel voor de barende vrouw als voor de partner en zelfs voor eventuele kinderen zie al in het gezin zijn.

Is de doula in plaats van de verloskundige?

Nee, de doula is niet in plaats van de de verloskundige. Beiden hebben hele andere expertises en taken. De doula verricht geen medische handelingen. Dat wil zeggen dat zij geen hartslag of bloeddruk controleert, de ontsluiting niet meet en geen uitspraken doet over de gezondheid van de baby. De doula zorgt vooral voor psychische ondersteuning, comfortverhoging en pijnverlichting op natuurlijke wijze. Door haar continue en onvoorwaardelijke aanwezigheid heeft de doula een andere rol dan de verloskundige. Want waar zij tijdens het geboorteproces komt en mogelijk ook weer gaat en veelal op de achtergrond blijft, daar is de doula wat meer aanwezig en heeft zij ook fysiek contact met de barende vrouw als dit wenselijk is. De doula vertegenwoordigt de wensen, grenzen en behoeftes van de barende vrouw. De doula en de verloskundige kunnen elkaar wel heel goed aanvullen met hun verschillende visies en expertises en samen een mooi geboorteteam vormen voor de vrouw.

Waarom is een doula inhuren zo duur?

Een doula inhuren kost redelijk wat geld maar is niet per definitie duur. Het werk van een doula is wel heel kostbaar. Het tarief van Nederlandse doula’s varieert tussen de circa 750 en 1500 euro. In dit bedrag zitten minimaal drie voorgesprekken en regelmatig contact tijdens de zwangerschap. In de stand by tijd, minimaal vier weken rondom de uitgerekende datum, is de doula dag en nacht beschikbaar voor de zwangere en haar partner. Als de doula dan opgeroepen wordt voor de geboorte, dan blijft zij aanwezig zolang als het wenselijk is, tot en met de geboorte, en ook nog tot circa twee uur daarna. Een doula heeft meerdaagse trainingen gevolgd, stages doorlopen en een portfolio opgebouwd. Ook houdt zij haar kennis en kunde up to date door regelmatig nieuwe trainingen, workshops en lezingen te volgen of boeken en artikelen te lezen.

Is het ook mogelijk om alleen begeleiding/coaching te krijgen tijdens de zwangerschap en niet bij de geboorte?

Jazeker, dit is ook mogelijk. Je kan dan kiezen voor het pakket Zwangerschapscoaching. Dit omvat minimaal drie uitgebreide afspraken tijdens de zwangerschap met jou, je partner en eventueel een zorgverlener. We vullen deze afspraken naar behoefte in, bijvoorbeeld met het opstellen van een geboorteplan, bespreken van houdingen, ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen.