Intake geboortedoula


  Wat kenmerkt jullie? Hoe staan jullie in het leven? Hoe omschrijf je jullie onderlinge omgangsvormen en communicatiestijl? Hebben jullie samen ingrijpende levensgebeurtenissen meegemaakt (denk hierbij aan ziekte, verlies dierbaren, huwelijk, financiële problemen, relatieproblemen, verbouwing huis etc.)?


  JongetjeMeisjeWeten we nietWillen we niet delen


  Basis pakketPlus pakketCoachingspakketTotaalpakketPostpartumpakket 20 uurPostpartumpakket 40 uur


  Hoe voel jij je als zwangere? Hoe omschrijf je de gezondheid en welzijn (zowel fysiek als mentaal)? Zijn er klachten?


  Wat verwacht je van jouw zorgverleners, tijdens de zwangerschap, geboorte en kraamtijd? Hoe verloopt de communicatie?


  JaNee, sla de vragen hierover over. Ga door naar 'Doula diensten'.
  Hoeveel weken duurde deze zwangerschap?
  Hoe verliep die zwangerschap?
  Waren er complicaties?


  JaNee

  Zo ja, in welk jaar en wat of bij wie?
  Hoe heb je deze cursus/workshop ervaren?
  Wat heb je er uiteindelijk aan gehad?


  JaNee

  Zo ja, geef dan een korte beschrijving van het verloop van de geboorte(s). Zo nee, sla de vragen hierover over. Ga door naar 'Doula diensten'.

  Denk hierbij aan de situatie thuis en/of in het ziekenhuis.
  Denk aan de geschatte duur van de ontsluitingsperiode en hoe je dit hebt ervaren.
  Welke posities heb je ingenomen tijdens de ontsluiting en het baren?
  Waren er complicaties? Heb je medicatie gebruikt?
  Wat heeft je partner voor jou kunnen betekenen?


  Wat waren prettige momenten?
  Waren er ook moeilijke momenten?
  Welke gevoel komt er als eerste bij je op als je hieraan terug denkt?


  Beschrijf kort de kraamtijd en eerste weken daarna.
  Wat vond je prettig?
  Wat zou je nu graag anders zien?
  Hoe verliep je lichamelijke herstel?
  Wat heeft je partner of omgeving voor jou/jullie kunnen betekenen?


  Beschrijf kort het verloop en eventuele bijzonderheden.
  Vraag het eventueel na bij ouders/familie.
  De partner mag deze vraag ook beantwoorden.


  Welke verwachtingen en behoeftes heb jij als zwangere? Hoe is dat voor de partner?
  Waarover/waarvoor wil je specifiek informatie/technieken en tips?
  Wat hoeft jouw doula niet te doen/uitleggen/aangeven?
  Geef jij zelf goed aan waar je behoefte aan hebt of wil je dat de doula iniatief neemt?
  Wees gerust zo specifiek als mogelijk!


  Welke verwachtingen en behoeftes heb jij als zwangere? Hoe is dit voor de partner?
  Wat lijkt je prettig en wat niet?
  Geef jij zelf goed aan waar je behoefte aan hebt of wil je dat de doula iniatief neemt?
  In hoeverre sta je open voor de vrije invulling van de doula?
  Heb je zelf al specifieke ideeën over haar rol?
  Wees gerust zo specifiek als mogelijk!


  JaNee
  Bij "Ja", waarmee?


  JaNee
  Bij "Ja", graag hier invoegen of apart sturen in mail


  Bij "Anders/combinatie of toelichting op leerstijl..."


  Bij "Anders, namelijk..."

  Wat was voor jou/jullie de doorslaggevende reden om te kiezen voor Doula Den Bosch (en niet een andere doula/coach?*

  Bij "Anders, namelijk..."

  Zwangere (en eventuele partner) heeft kennis genomen van de Algemene voorwaarden zoals meegezonden en gaat hiermee akkoord met het verzenden van dit intakeformulier. Bedankt voor het invullen van dit intakeformulier!