Geboortedoula

Het doula-effect

Twijfel je of een doula bij jou/jullie past? Heb je er wel een nodig? Vaak is het echter niet een kwestie van ‘een doula nodig hebben’, maar een kwestie van ‘jezelf een doula gunnen’! Een doula kan namelijk een fantastische bijdrage leveren aan het geboorteproces, de voorbereidingen hierop en de periode erna. De doula is de ‘plus-factor’, de toegevoegde waarde die er volledig en alleen voor jou (en eventueel je partner) is om jou zowel fysiek als mentaal te ondersteunen. Benieuwd hoe dit werkt? Lees dan verder!

Er wordt weleens gesproken van ‘het doula-effect’. Studies, onderzoek en vooral ervaringen die aantonen dat de aanwezigheid van een geboortedoula gedurende het geboorteproces aantoonbaar positieve uitkomsten heeft voor zowel de aanstaande moeder/ouders als de baby.

Noem de uitkomst van dit doula-effect dan ‘beter, voorspoediger, soepeler, sneller, fijner’ of wat je wil. Het is vooral terug te zien in het feit dat er minder interventies zijn tijdens het geboorteproces en dat er minder gebruik wordt gemaakt van synthetische pijnbestrijding.

Deze uitkomst heeft een oorzaak, het gebeurt niet geheel vanzelf. Het gaat er namelijk ook om dat de barende vrouw en de partner zichzelf goed gesteund voelden tijdens de gehele geboorte, van begin tot eind. Daarom verloopt de geboorte grotendeels zo, zoals zij zich hadden voorbereid.

Als het anders ging dan ‘gepland’, dan konden de aanstaande ouders daar ook mee om gaan omdat zij goed geïnformeerd waren over de mogelijke wendingen in een geboorteproces en alle keuzes die hierin gemaakt kunnen worden.  En dat zij zich gehoord voelden door hun zorgverleners, dat is ook heel belangrijk.

De natuurlijke geboorte is namelijk geen doel op zich. Het is een manier om tot een positieve geboorte-ervaring te komen. Dus ook als jij, gedurende het geboorteproces, bewust kiest voor pijnbestrijding of interventies dan zal ik jou als doula hierin steunen.

Dit doula-effect is, wat ik als Doula Den Bosch,  jullie als aanstaande ouders ook wens. Of jou, als alleenstaande aanstaande moeder. Want juist voor diegene die zonder vaste liefdespartner een kindje op de wereld gaan zitten, kan de aanwezigheid van een doula ook van grote waarde zijn.

 

Begeleiding voor, tijdens en na de geboorte

Als getrainde geboortedoula sta ik je graag bij tijdens het geboorteproces, van begin tot eind. Ruim voorafgaand aan de geschatte uitgerekende datum zien wij elkaar  drie keer.  Misschien volg je ook wel een cursus bij mij. Tijdens de prenatale sessies bespreken we jouw/jullie wensen en behoeften t.a.v. de zwangerschap en de geboorte en we leren elkaar beter kennen. Ik ga eventueel mee naar een afspraak met de zorgverlener (verloskundige of gynaecoloog) en we bespreken het geboorteplan heel uitgebreid.

In dit voortraject neemt de geboortedoula ruim de tijd om de aanstaande ouders en hun wensen en behoeften te leren kennen. Dit is belangrijk omdat je op deze manier gewend raakt aan elkaars aanwezigheid en je zowel verbaal als non-verbale communicatie op elkaar kan afstemmen.

Rondom de uitgerekende datum ben ik vier weken lang beschikbaar voor jou, ik ga dan ‘on call’ voor de geboorte. Als de baby zich aandient, of wanneer de geboorte eventueel gepland start, ben ik dag en nacht oproepbaar en beschikbaar voor jou. Ik kom naar je huis, het ziekenhuis of geboortecentrum en blijf tot en met de geboorte en ongeveer twee uur hierna.

In de kraamweek kom ik nog een keer op bezoek om de geboorte na te bespreken en te kijken hoe de postpartum periode gaat. Na ongeveer zes weken hebben we nog een keer persoonlijk of telefonisch contact met elkaar om terug te kijken op de zwangerschap, de geboorte en de postpartum periode, mijn begeleiding bij dit hele proces en om af te sluiten.

Lees hieronder verder over wat ik als doula voor jou/jullie kan betekenen. Informatie over de mogelijke taken van de doula: onder andere massage, voeding, natuurlijke pijnstilling en ‘bewaker’ van wensen en grenzen rondom het geboorteproces lees je daar.

 

Taken van de geboortedoula

Los van het bovengenoemde doula-effect kan de geboortedoula een continue begeleiding bieden in het geboorteproces. Waar een verloskundige kan komen en ook weer kan gaan, zolang haar aanwezigheid niet noodzakelijk is, blijft de doula de hele tijd bij jou of jullie vanaf het moment dat jij het aangeeft.

Tijdens het geboorteproces kan de doula ondersteunen in praktische zaken zoals:

  • het verzorgen van eten en drinken
  • foto’s en filmpjes maken
  • ontvangen van de verloskundige en kraamzorg
  • klaarleggen van kleding en andere babyspulletjes
  • het klaarzetten en vullen van het geboortebad

Ook kan de doula zorgen voor meer comfort en zelfs pijnverlichting door:

  • acupressuur, tegendruk of massage van hoofd, voeten of rug aan te bieden.
  • voorstellen om andere houdingen aan te nemen om de weeën beter te benutten.
  • meedenken bij voorgestelde interventies en veranderende situaties
  • door middel van de Rebozo doek en/of oefeningen/houdingen uit de Spinning Babies aanpak de spieren en banden van de buik, bekken en heupen laten ontspannen zodat er wederom minder pijnbeleving is en de geboorte soepeler kan verlopen.
  • Met het gebruik van essentiële oliën een bepaalde stemming versterken of oproepen. Bijvoorbeeld met verschillende geuren voor meer energie of juist voor ontspanning en geruststelling.

En zo heeft de doula nog veel meer ‘tools en trucjes’ om de barende vrouw te ondersteunen in het geboorteproces. Het creëren van een fijne, vertrouwde sfeer is belangrijke taak.

De doula is nooit in plaats van de man/partner, tenzij deze geheel afwezig is. Zij staat in principe naast de partner en de vrouw en weet hen juist nader tot elkaar te brengen en partner ook een duidelijke rol te geven, als daar behoefte aan is. De doula zorgt er bovendien voor dat het met de partner ook goed gaat en let op zijn/haar fysieke en mentale welzijn.

 

Samenwerking met zorgverleners en in het ziekenhuis

De doula is ook niet in plaats van de zorgverleners zoals de verloskundige of kraamzorg. Een doula verricht geen medische handelingen, draagt hierover ook geen verantwoordelijkheid. Het is ook niet de bedoeling om zich te mengen in voorgestelde handelingen vanuit medisch personeel. De doula kan wel een sparringspartner zijn voor de barende en haar partner en ook voor de zorgverleners. Zij zal jou, indien gewenst, ook herinneren aan jouw geboortevoorkeuren.

De doula kan tijdens de zwangerschap al een keer meegaan naar een afspraak met de verloskundige, gynaecoloog in het ziekenhuis of zwangerschapscursus.

In het ziekenhuis is de doula bekend met de daar geldende gebruiken en protocollen. Indien nodig kan zij (soms letterlijk) een vertaalslag doen van de zorgverlener naar de barende vrouw en haar partner. De doula vormt graag een team samen met de ouders en de zorgverleners, ze brengt iedereen nader tot elkaar om tot een goede samenwerking te komen.

 

Gun jezelf een doula

Kortom, een doula is niet iemand die je betrekt bij je geboorteproces of je kraamtijd omdat je zelf iets niét kan. Je vraagt haar juist voor begeleiding of ter ondersteuning, zodat je zelf heel goed kan doen waar jij behoefte aan hebt. Zodat jij daarvoor alle ruimte en tijd krijgt en hierin gehoord en ondersteund wordt. De doula is er voor jou, jij gunt het jezelf. Een geboorte of postnatale doula inhuren is dus ook geen teken van zwakte, maar juist een uiting van het opkomen voor jezelf, jouw wensen en behoeften!

Het geboorte doula-effect in percentages:

50% minder keizersneden

25% kortere duur van de bevalling

60% minder verzoeken om een ruggenprik

40% minder gebruik van kunstmatige oxytocine (inleiden of bij stimuleren)

30% minder verzoeken om pijnbestrijding

40% minder vacuüm- of tangverlossingen

 

Eerst vrijblijvend kennismaken

Lijkt het je prettig om mij in te huren als geboortedoula? Neem dan gerust contact op. We plannen eerst een vrijblijvende, kosteloze kennismaking. Het is belangrijk dat het klikt tussen ons. Ik ga immers aanwezig zijn bij een van de belangrijkste en mooiste dagen uit jouw/jullie leven: de geboorte van je kind! Pas na de kennismaking besluit je of wij samen verder gaan en dan geven we verder invulling aan mijn rol als jouw/jullie geboortedoula. Kijk hier voor de tarieven van de diensten van Doula Den Bosch.