Algemene voorwaarden – postpartum doula

ALGEMENE VOORWAARDEN

Doula Den Boschpostpartum doula

 

  1. Definities

De dienst:

Diensten als postpartum doula

De doula:

Joke van Strijp, geb. 3-9-1982, woonachtig in Den Dungen

De cliënt:

de zwangere/kraamvrouw en haar (geboorte)partner

De postpartum periode:

De periode van circa zes weken na de geboorte van de baby.

Bedrag:

Het verschuldigd bedrag dat is overeengekomen door de doula en de cliënt waarvoor de diensten worden geleverd

Uitgerekende datum:

De door de verloskundige aangegeven datum waarop de cliënt vermoedelijk circa 40 weken zwanger is.

 

 

2. Doula diensten

De postpartum doula verzorgt enkel doula diensten, oftewel, zij verricht postpartum doula gerelateerde activiteiten binnen haar expertise. De doula voert geen medische handelingen uit, noch voor de moeder of de baby en ondersteunt de verloskundige of kraamzorg niet bij medische handelingen. Mogelijke activiteiten die passen in het takenpakket van de doula zijn te lezen op de website van Doula Den Bosch en worden ook in overeenstemming tussen cliënt en doula vastgesteld. Dit kan tijdens de zwangerschap al tijdens een oriënterend gesprek en tijdens het maken van een planning wordt dit meer gedetailleerd ingevuld. Lees hier meer over de taken van een postpartum doula: https://www.douladenbosch.nl/postpartumdoula/

De afname van/het gebruik maken van de doula diensten is in principe altijd voor een koppel, de aanstaande moeder en haar (geboorte)partner. Ook eventuele andere gezinsleden (bijv. kinderen of huisdieren) worden hierbij ondersteund en betrokken. Het welzijn, de wensen en behoeftes van de kraamvrouw staan centraal.

 

3. Oproepbaarheid, aanvang en inzetbaarheid

De doula is inzetbaar voor postpartum ondersteuning vanaf de laatste dag van de kraamweek tot en met zes weken na de geboorte. Deze oproepbare periode (on call) gaat in, tenzij anders overeengekomen, vanaf week 38 tot en met week 42 van de zwangerschap van de cliënt (vier weken rondom uitgerekende datum) + zes weken na de geboorte. Eerder en later is in overleg ook mogelijk, maar hiervoor staat de doula niet standaard on call. Extra inzet of verlengde oproepbaarheid kunnen tegen betaling afgesproken worden.

In de overeenkomst wordt de uitgerekende datum vastgelegd, net als het overeengekomen pakket van diensten, het aantal uren en de mogelijke inhoud van de diensten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Doula Den Bosch. https://www.douladenbosch.nl/kosten/

Cliënt betrekt de doula actief door het aangeven van (mogelijke) tekenen van aanstaande geboorte.  De cliënt informeert de doula (telefonisch, mondeling of via geschreven bericht bijvoorbeeld WhatsApp) in de eerste 24 uur na de geboorte van de baby. Indien mogelijk wordt er binnen de eerste dagen na geboorte, uiterlijk op de laatste dag aanwezigheid van de kraamzorg, een planning gemaakt voor de inzet van de postpartum doula in het gezin. Dit gebeurt in huis bij het gezin. Dit huisbezoek en het maken van de planning valt onder de inzetbare periode en is daarmee de start van ondersteuning. Afhankelijk van de overeenkomst worden er 20 of 40 uren postpartum ondersteuning verspreid over de eerste zes weken na de geboorte. De planning wordt gemaakt in overleg met de cliënt en doula en is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de doula en de behoefte van de cliënt.

 

4. Betaling en tarieven

De betaling van de postpartum doula diensten mag in twee delen. Het eerste helft, de aanbetaling, wordt betaald voor aanvang van de postpartum doula diensten. Het tweede deel wordt na afloop voldaan. Hierbij worden ook eventuele aanvullende gemaakte kosten verrekend zoals reiskosten, parkeerkosten, kosten voor langverblijf van de doula of kosten voor het kopen van voedingsmiddelen of andere producten voor het gebruik/nuttiging door de cliënt en gezin. De exacte te betalen bedragen, rekeningnummer en naam rekeninghouder wordt door de doula doorgegeven aan de cliënt. Indien er niet tijdig betaald wordt, vervalt de overeenkomst.

De factuur volgt achteraf op verzoek van cliënt, na volledige betaling en na gebruik diensten op naam van de cliënt (d.w.z. de zwangere/resp. kraamvrouw). De factuur voor de doula diensten kan ingediend worden bij de zorgverzekering. Een vergoeding is echter niet gegarandeerd en sterk afhankelijk van het zorgpakket van de cliënt. Actuele tarieven/ kosten staan vermeld op de website van Doula Den Bosch. https://www.douladenbosch.nl/kosten/

 

5. Annulering door cliënt

Annulering na aanbetaling: Als een cliënt zich terugtrekt nadat de (aan)betaling is gedaan wordt er 100 euro voor reeds gemaakte kosten in rekening gebracht. Tot één week voor de ingangsdatum van de postpartum doula diensten kan de cliënt de afname van de doula diensten annuleren. Cliënt ontvangt dan de aanbetaling min de 100 euro terug.

Bij annulering na het doen van de aanbetaling en na geboorte van de baby ontvangt de cliënt de aanbetaling niet terug maar kan de overeenkomst eventueel wel, in goed overleg, ontbonden worden. Hiervoor dienen gegronde redenen te zijn, zoals een extreme vroeggeboorte/miskraam of verhuizing naar buiten het werkgebied van de doula. In alle gevallen van annulering kan er in overleg besproken worden of de cliënt op een ander moment alsnog begeleid wil worden door de doula. Bijvoorbeeld tijdens een nieuwe zwangerschap en/of geboorte of door (postpartum) doula diensten.

 

6. Annulering door doula

Annulering na aanbetaling: Als de doula zich terugtrekt nadat de (aan)betaling is gedaan wordt er altijd 50 euro voor reeds gemaakte kosten in rekening gebracht bij de cliënt. Tot zes weken voor de uitgerekende datum kan de doula het leveren van de diensten annuleren. Cliënt ontvangt dan de aanbetaling min de 50 euro terug.

Annulering vanaf zes weken voor uitgerekende datum (week 34 zwangerschap): Bij deze latere annulering ontvangt de cliënt de aanbetaling niet terug als deze al gebruikt is (d.w.z. één of meerdere afspraken/levering diensten hebben al plaatsgevonden), maar kan de overeenkomst eventueel wel, in goed overleg, ontbonden worden. Hiervoor dienen gegronde redenen te zijn, zoals een verhuizing van de doula naar een ander werkgebied, ziekte van de doula of van haar naaste gezins-/familieleden. Kortom, reeds gemaakte kosten worden doorberekend en betaald door cliënt.

 

7. Aansprakelijkheid en gedragscode

De doula is op geen enkele wijze en op geen enkel moment verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verloop of de afloop van de zwangerschap, geboorte of kraamtijd. Zij handelt naar eer en geweten en binnen haar eigen expertise. De doula zal het ook aangeven aan de zwangere/barende/kraamvrouw en/of partner als zij denkt dat er op enig moment een andere (medische resp. psychisch of fysiek) expertise nodig is. De doula is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan eigendommen van de cliënt. Bij een klacht over de diensten van Doula Den Bosch kan de cliënt en/of de zorgverlener (verloskundige/gynaecoloog) contact opnemen met de NBvD (Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s). Daar kan een klachtenprocedure worden gestart. Uiteraard is het wenselijk dat cliënt of zorgverlener en doula hierover samen ook in gesprek gaan. Doula werkt grotendeels volgens de gedragscode van de NBvD, deze is te vinden op: https://nbvd.nl/voor-doulas-2/gedragscodes/

 

8. Locatie

De doula geeft ondersteuning in de postpartum periode in de huislijke sfeer van de cliënt. Mits dit binnen het werkgebied van de doula en anders in overleg. Naast reiskosten, worden ook overige (onvoorziene) kosten  in alle gevallen achteraf in rekening gebracht bij de cliënt. Een voorbeeld hiervan zijn parkeerkosten, kosten voor eten en drinken bij lang verblijf voor de doula of het doen van boodschappen/bereiden van maaltijden voor cliënt/het gezin.

Eventuele voorbereidende activiteiten zoals het maken van maaltijden, soepen, dranken en snacks voor de cliënt kan de doula ook in haar eigen huis doen en de voeding meebrengen naar de cliënt. De geïnvesteerde tijd wordt afgetrokken van de inzetbare uren postpartum ondersteuning.

Eventuele  te maken reiskosten worden naderhand deels in rekening gebracht bij de cliënt. Als de locatie (woning cliënt/ziekenhuis e.d.) verder is dan 10 km enkele reis rijafstand van het woonadres van de doula met postcode 5275, dan wordt er 23 cent per km aan vergoeding gerekend. Ook komen er reiskosten bij indien totale reistijd retour meer dan 30 minuten is. Daarvoor wordt  50 euro per uur gerekend.

 

9. Opleiding

De doula heeft in 2019 zowel de foundation als de advanced doula trainingen gevolgd bij BIA Amsterdam. In 2018 volgde zij de training tot Postpartum doula bij het Postnatal Support Network. Zij toont inzet om haar kennis up to date te houden en passende scholingen/trainingen/workshops e.d. te volgen. Doula Den Bosch is aspirant lid van de NBvD en lid van de Vereniging HypnoBirthing Nederland-België. Voor een actueel overzicht van scholing en opleiding kijk op: https://www.douladenbosch.nl/over-de-doula/

 

10. Covid-19 / Corona-toevoeging

Gedurende de aanwezigheid van het Coronavirus past de doula de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid toe. Per dag wordt er bekeken wat dit betekent voor de begeleiding van de cliënt. Uitgangspunt hierbij is dat de doula fysiek aanwezig is tijdens de postpartum periode, indien uiteraard de cliënt hiervoor ook toestemming geeft. In het geval dat fysieke aanwezigheid niet mogelijk is zal in overleg met de cliënt naar een passend alternatief worden gekeken, bijvoorbeeld door begeleiding via MS Teams of WhatsApp videobellen. Ook het afleveren van verse maaltijden e.d. aan huis bij de cliënt is hierbij een mogelijkheid. De doula blijft te allen tijde begeleiding bieden, binnen de mogelijkheden die de situatie biedt.

Tijdens de postpartum ondersteuning zorgt de doula, indien wenselijk, voor beschermende/preventieve maatregelen zoals een goede persoonlijke hygiëne, regelmatig handen wassen en eventueel het dragen van een mond-neusmasker of andere beschermende kleding. De doula laat zich bij symptonen/klachten testen op het Coronavirus maar kan niet ten alle tijden garanderen dat zij geen drager van het virus is.