Algemene voorwaarden Doula Den Bosch – geboortedoula

ALGEMENE VOORWAARDEN

Doula Den Bosch – geboortedoula

 

 1. Definities

De diensten:

 • Diensten als geboortedoula

De doula:

 • Joke van Strijp, geb. 3-9-1982, woonachtig in Den Dungen

De klant:

 • de zwangere en haar (geboorte)partner

De geboorte (resp. het geboorteproces):

 • De periode van een aantal uren waarin de geboorte van de baby zich aandient, de baby geboren wordt. Van vorderende ontsluiting tot en met geboorte van de baby en nageboorte.

Bedrag:

 • Het verschuldigd bedrag dat is overeengekomen door de doula en de klant waarvoor de diensten worden geleverd

Uitgerekende datum:

 • De door de verloskundige aangegeven datum waarop de klant vermoedelijk circa 40 weken zwanger is.

 

 1. Afname doula diensten

De afname van/het gebruik maken van de doula diensten is in principe altijd voor een koppel, de aanstaande moeder en haar (geboorte)partner. De zwangere/barende en/of kraamvrouw staat hierbij centraal staan. De periode, duur, intensiviteit e.d. van de doula diensten wordt vastgesteld in de overeenkomst tussen klant en doula. De algemene beschrijving van de diensten die verwacht kunnen worden, staan omschreven op de website bij ‘Pakketten en tarieven’. https://www.douladenbosch.nl/kosten/

 1. Opleiding

De doula heeft in 2019 zowel de foundation als de advanced doula trainingen gevolgd bij BIA Amsterdam. In 2018 volgde zij de training tot Postpartum doula bij het Postnatal Support Network. Zij toont inzet om haar kennis up to date te houden en passende scholingen/trainingen/workshops e.d. te volgen. Voor een actueel overzicht kijk op: https://www.douladenbosch.nl/over-de-doula/

 1. Betaling en tarieven

Binnen één week na het tekenen van de ‘Doula overeenkomst’ doet de klant een aanbetaling van de helft van het verschuldigde bedrag. De tweede helft is uiterlijk met ingang van week 36 van de zwangerschap betaald door de klant aan de doula. De exacte bedragen, rekeningnummer en naam rekeninghouder wordt door de doula doorgegeven aan de klant.  Bij een last minute overeenkomst dient het volledige verschuldigde bedrag z.s.m. na het tekenen van de overeenkomst betaald te worden, uiterlijk vóór de uitgerekende datum. Indien er niet tijdig betaald wordt, vervalt de overeenkomst.

De factuur volgt achteraf, na volledige betaling en na gebruik diensten op naam van de klant (d.w.z. de zwangere/resp. kraamvrouw). De factuur voor de doula diensten kan ingediend worden bij de zorgverzekering. Vergoeding is echter niet gegarandeerd en sterk afhankelijk van het zorgpakket van de klant. Actuele tarieven/ kosten staan vermeld op de website van Doula Den Bosch. https://www.douladenbosch.nl/kosten/

 1. Annulering door klant

Annulering na aanbetaling: Als een klant zich terugtrekt nadat de (aan)betaling is gedaan wordt er altijd 100 euro administratiekosten in rekening gebracht. Tot zes weken voor de uitgerekende datum kun je als klant de afname van de doula diensten annuleren. Klant ontvangt dan de aanbetaling min administratiekosten terug, tenzij het eerste gesprek binnen de doula diensten al is geweest.

Annulering vanaf zes weken voor uitgerekende datum (week 34 zwangerschap): Bij deze latere annulering ontvangt de klant de aanbetaling niet terug maar kan de overeenkomst eventueel wel, in goed overleg, ontbonden worden. Hiervoor dienen gegronde redenen te zijn, zoals een extreme vroeggeboorte/miskraam of verhuizing naar buiten het werkgebied van de doula.

Een miskraam (na 12 weken zwangerschap) of vroeggeboorte (voor 37 weken zwangerschap) is financieel voor eigen risico van de deelnemer. Er wordt geen betaling geretourneerd door de doula aan de klant. In alle gevallen van annulering kan er in overleg besproken worden of de klant op een ander moment alsnog begeleid wil worden door de doula. Bijvoorbeeld tijdens een nieuwe zwangerschap en/of geboorte.

 1. Annulering door doula

Annulering na aanbetaling: Als de doula zich terugtrekt nadat de (aan)betaling is gedaan wordt er altijd 100 euro administratiekosten in rekening gebracht bij de klant. Tot zes weken voor de uitgerekende datum kan de doula het leveren van de diensten annuleren. Klant ontvangt dan de aanbetaling min administratiekosten terug, tenzij het eerste gesprek binnen de doula diensten al is geweest.

Annulering vanaf zes weken voor uitgerekende datum (week 34 zwangerschap): Bij deze latere annulering ontvangt de klant de aanbetaling niet terug maar kan de overeenkomst eventueel wel, in goed overleg, ontbonden worden. Hiervoor dienen gegronde redenen te zijn, zoals een verhuizing van de doula naar een ander werkgebied, ziekte van de doula of van haar naaste gezins-/familieleden.

 1. Oproepbaarheid en aanwezigheid

De doula is oproepbaar voor begeleiding en aanwezigheid bij de geboorte vanaf week 38 tot en met week 42 van de zwangerschap van de klant. Eerder en later is in overleg zeker ook mogelijk, maar hiervoor staat de doula niet stand-by (actief oproepbaar). In de loop van de zwangerschap zijn er ook al contactmomenten geweest en deze kunnen er ook na de geboorte nog zijn. De intensiviteit van het contact is afhankelijk van het gekozen pakket, d.w.z. welke overeenkomst de klant en de doula met elkaar zijn aangegaan. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Doula Den Bosch. https://www.douladenbosch.nl/kosten/

Klant betrekt de doula actief door het aangeven van (mogelijke) tekenen van aanstaande geboorte. D.w.z. de klant informeert de doula (telefonisch/mondeling) zodra zij vermoedt dat het geboorteproces is gestart, kan starten of aan het vorderen is. Als de doula door de klant opgeroepen wordt, wordt er in overleg besproken of de doula al ter begeleiding naar de klant komt, of dat telefonische ondersteuning nog afdoende is. De doula streeft ernaar om binnen 1 tot 1,5 uur na oproep aanwezig te zijn bij de klant.

Indien de doula niet aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld door ziekte of afwezigheid i.v.m. vakantie, regelt zij in overleg met de klant een back-up doula. Als deze situatie te voorzien is, dan wordt er tijdens de zwangerschap een kennismaking tussen de klant en back-up doula geïnitieerd door de doula. Deze eventuele back-up doula ontvangt een deel van het afgesproken bedrag om haar onkosten te dekken.

De doula blijft tijdens het geboorteproces aanwezig bij de klant zolang als de klant dit wenst en zolang het voor de doula fysiek en mentaal verantwoord is. Na de geboorte blijft de doula tot circa 2 uur hierna aanwezig. Indien de doula aangeeft niet meer verantwoord begeleiding te kunnen geven aan de klant, streeft zij ernaar om bijvoorbeeld een slaappauze te nemen, (tijdelijk) naar huis te gaan of een back-up doula in te schakelen. Het afbreken van de doula begeleiding door de doula is niet wenselijk en alleen in het uiterste geval.

Als de klant ervoor kiest om de doula niet op te roepen voor de geboorte, wordt er geen restitutie van het betaalde bedrag gedaan. Hetzelfde geldt als de klant de doula te laat inschakelt waardoor zij, buiten haar eigen toedoen om, niet op tijd aanwezig kan zijn voor de geboorte.

 1. Doula diensten

De doula verzorgt enkel doula diensten, oftewel, zij verricht doula gerelateerde activiteiten. De doula voert geen medische handelingen uit, noch voor de moeder of de baby en ondersteunt de verloskundige of kraamzorg niet bij medische handelingen. Mogelijke activiteiten zijn te lezen op de website van Doula Den Bosch en worden ook in overeenstemming tussen klant en doula vastgesteld. https://www.douladenbosch.nl/doula-voor-mij/

 1. Aansprakelijkheid

De doula is op geen enkele wijze en op geen enkel moment verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verloop of de afloop van de geboorte. Zij handelt naar eer en geweten en binnen haar eigen expertise. De doula zal het ook aangeven aan de zwangere/barende/kraamvrouw en/of partner als zij denkt dat er op enig moment een andere (medische resp. psychisch of fysiek) expertise nodig is.

 1. Locatie

De doula geeft begeleiding voor zowel geboorte in huislijke sfeer (thuisbevalling) als in een ziekenhuis of geboortecentrum. Ook als er vanuit de klant het voornemen/de wens is voor een thuisbevalling maar er wordt verplaatst naar een andere locatie, dan gaat de doula mee daar naar toe of zal daar naar toe komen. Mits binnen het werkgebied van de doula en anders in overleg. Eventuele onvoorziene (buiten 20 km van woonadres doula) te maken reiskosten worden naderhand gefactureerd op de klant. Parkeerkosten worden in alle gevallen gefactureerd, d.w.z. ook bij een thuisbevalling of een andere locatie, bijvoorbeeld het ziekenhuis.